Facebook v svojih smernicah za promocijo jasno opredeljuje, kaj šteje kot sprejemljivo in kaj kot nesprejemljivo izvajanje promocijskih aktivnosti blagovnih znamk. Teh smernic se je pametno držati, saj se lahko kaj kmalu zgodi, da Facebook preprosto pobriše stran ali nedovoljene vsebine, kakor se je zgodilo v primeru City parka. Rad bi videl junaka, ki zna to pojasniti naročniku ali šefu=) Smernice si lahko prebereš na zgornji povezavi, tu pa objavljam kratek povzetek.

Facebook pod promotions razume tekmovanja in natečaje, kjer uporabnik dobi nagrado glede na talent ali spretnosti ter nagradne igre, kjer uporabnik dobi nagrado po načelu verjetnosti izbora. Že v samem začetku svarijo, da ob kršenju teh smernic lahko zbrišejo vse vsebine, ki se nanašajo na nedovoljen način promocije ali pa izbrišejo celotno stran.

Izvajanje kakršnekoli nagradne igre, natečaji ali tekmovanja (v nadaljevanju bom za promotions uporabljal izraz nagradna igra) je dovoljeno samo prek Facebook aplikacije. To pravilo vključuje vse točke nagradne igre – od zbiranja prijav, žrebanja/izbiranja zmagovalcev do obveščanja slednjih o nagradah.

Uporabniki Facebooka lahko v nagradno igro vstopijo na strani aplikacije (canvas page) ali na zavihku Facebook strani, kjer teče aplikacija (v iFramu).

V samem začetku mora v pravilih blagovna znamka določiti:

 • da nagradna igra ni nikakor povezana s Facebookom kot podjetjem,
 • da gredo informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, k organizatorju nagradne igre (upravljalcu blagovne znamke),
 • na kakšen način bo organizator način uporabil te informacije.

To so sicer standardna določila nagradnih iger, poleg tega pa se Facebook opere kakršnekoli krivde in zmote in posredno poskrbi za transparentno uporabo informacij v odnosu na uporabnike.

Splošne omejitve

Blagovne znamke lahko od uporabnikov zahtevajo, da pred vstopom v sodelovanje v nagradni igri všečkajo stran, se prijavijo na lokacijo ali potrdijo Facebook aplikacijo, vendar pa sodelovanja v nagradni igri ne smejo pogojevati z všečkanjem statusov/fotografij/videov, komentiranjem na zidu ali nalaganjem fotografije ali videa.

Facebooka kot blagovne znamke (in vse njihove intelektualne lastnine) ne smeš uporabljati v promocijskih materialih nagradnih iger razen z določilom v tem stilu:

 • “V nagradni igri lahko sodeluješ prek [ime aplikacije] na Facebooku. Aplikacijo lahko najdeš tudi na [ime zavihka] na [ime strani] Facebook strani.

Nagradnih iger v nobenem primeru ne smeš izvajati ali komunicirati, če je ciljna skupina stara pod 18 let, če cilja države, ki so pod embargom ZDA, če cilja švedske, belgijske, indijske ali norveške uporabnike, če niso povezane z igrami na srečo, alkoholom, tobakom, orožjem, zdravili na recept ali bencinom/nafto/kurilnim oljem (nič od omenjenega tudi ne sme biti nagrada) ali če je nakup izdelka/storitve pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Primeri

Na Facebooku lahko blagovne znamke počnejo naslednje stvari:

 • lahko uporabijo Facebook aplikacijo za organizacijo nagradnih iger. Primer: nagradne igre z nalaganjem fotografij lahko blagovne znamke izvajajo samo prek aplikacije in ne z nalaganjem na zid,
 • lahko od uporabnikov zahtevajo, da se pridružijo Facebook strani, se prijavijo v lokacije ali se povežejo s Facebook Connectom preden so oddali svoje kontaktne informacije,
 • lahko zbirajo e-mail naslove prek Facebook aplikacije, tako da lahko v nagradnih igrah kontaktirajo dobitnike nagrad,
 • lahko usmerjajo uporabnike na Facebook aplikacijo, da se pridružijo nagradni igri;

in NE smejo:

 • pogojevati sodelovanja v nagradni igri z objavami na zidu strani, nalaganjem fotografij na stran ali objavljanjem statusov,
 • izvajati nagradnih iger, v katerih sodelujejo vsi, ki se pridružijo strani, prijavijo v lokacijo ali se povežejo prek Facebook Connecta,
 • o rezultatih nagradnih iger obveščati uporabnikov Facebooka prek Facebook sporočil, klepeta ali objavami na profilih ali straneh; dovoljen je samo e-mail,
 • pogojevati sodelovanja v nagradnih igrah s tem, da si uporabnik ustvari račun na Facebooku.

Ostanejo torej samo še aplikacije

Vidimo, da blagovne znamke lahko nagradne igre na Facebooku izvajajo samo še prek Facebook aplikacij. Kakor rečeno v uvodu, vsak krši pravila na svojo odgovornost. Hvala Opici za namig.

Mimogrede, potrebuješ Facebook aplikacijo? Kontaktiraj me na anej@anej.si 😉