Politična kultura (še posebej slovenska, ker se nas najbolj dotika) je v zadnjem letu ali dveh izgubila še tisto malo ugleda, kar ga je imela. Temu so pripomogle predvsem vsakodnevne afere okoli političnega kadrovanja, ponarejanja zaključnih nalog, nesposobnosti pojasnejevanja izvora premoženja in še kaj bi se našlo. Če pustimo ob strani v nebo vpijoče dejstvo, da bi kršitelji morali biti primerno kaznovani, se je potrebno ozreti tudi v prihodnosti in poskrbeti, da se to ne bi več dogajalo.

Glede na to, da so politiki v službi ljudstva, bi se jih moralo pred volitvami tretirati tako, kakor se tretira običajne kandidate za zaposlitev. Katere pogoje bi torej po mojem mnenju morala vsebovati vsaka kandidatura tako pred volitvami kot tudi pred nastopom specifične funkcije (npr. vodenje določenega ministrstva)?

1. Minimalna stopnja izobrazbe in delovne izkušnje

Glede na to, da gre za ljudi, v roke katerih ljudstvo prepusti del svoje usode, je to odgovornost potrebno dati ljudem, ki so nekaj dosegli na svojem področju – najmanj visokošolsko stopnjo izobrazbe ali pa (zaradi dediščine in stanja slovenskega izobraževalnega sistema) imajo vsaj izjemne delovne izkušnje in dosežke (npr. vodstvena funkcija). V tem delu bi bilo tudi potrebno določiti kompatibilnost izobrazbe in delovnih izkušenj pri nastopu določenih funkcij (npr. inženir kemije ne more biti gospodarski minister).

2. Predložitev in pregled opravljenih zaključnih nalog

Da ne bo nepotrebnih presenečenj in zapletov po izvolitvi, naj se kar ob vložitvi kandidature pregledajo in preverijo vse zaključne naloge in potrdila o opravljenem šolanju. Če karkoli ni v skladu s predpisi, naj se kandidatura zavrne.

3. Nekaznovanost in trenutna nevpletenost v kazenske postopke

Tega seveda ni potrebno posebej razlagati. Če naj bodo politiki tako moralna avtoriteta kot tudi kader, ki vodi državo, potem na tem mestu ni prostora za kršenje zakonov.

4. Davčna in poslovna “čistost”

Politik mora že v startu imeti čiste račune z državo in tudi vsemi svojimi partnerji, če slučajno nastopa tudi v vlogi podjetnika. V slednjem primeru bi  bodoči politik za vložitev kandidature moral predložiti tudi bonitetne ocene in bilance svojih podjetij.

5. IQ in psihološki testi

Opravljanje vodstvenih funkcij zahteva tako določeno stopnjo inteligence kot tudi psihično trdnost pri vseh pritiskih, ki jih doživljajo med opravljanjem službe. V ta namen bi se izvajali IQ in psihološki testi bodočih politikov; njihovo izvajanje bi moralo biti povsem transparentno, rezultati pa obvezno javni.

Teh 5 pogojev resda zaplete in podraži celoten postopek, vendar pa je ta v primerjavi z zaposlitvenimi postopki v največjih podjetjih, kjer si težko privoščijo zaposliti nekompetenten in neustrezen kader, pljunek v morje. Nenazadnje – kako pa si lahko državljani privoščimo predati svojo usodo v roke nekompetentnih politikov?